Sint-Antoniusschool Liedekerke

Kleuter- en lagere school

Openluchtklassen

Jaarlijks organiseren wij voor onze zesdeklassers een buitenlandse openluchtklas m.a.w. SNEEUWKLASSEN.  
Tweejaarlijks  orgainseren wij voor het 1ste & 2de leerjaar BOSKLASSEN en voor het 3de en 4de leerjaar ZEEKLASSEN. 

De openluchtklassen worden geïntegreerd in het leerprogramma en zijn een specifiek leer– en opvoedingsproject, opgevat volgens het schoolpedagogisch halve dagstelsel waarbij groepswerk, observatiestonden en sportinitiatie of praktijk centraal staan.  De bedoeling van openlucht-klassen is de kinderen de kans te geven om een op een andere wijze samen te leven en andere ervaringen in groepsverband op te doen.

Vanuit de leer– en leefschool: het bos, de zee en andere locaties het één en ander ontdekken.  Het beleven van nieuwe dingen, het aanleren van nieuwe sporten het "leren leren" in andere omstandigheden. 

Het samenleven leert de kinderen meer aandacht hebben voor elkaar, laat vriendschappen groeien.  Daarom nemen de leerlingen van onze school deel aan de openluchtklassen.

Wij zijn er ons van bewust dat de deelname van de openluchtklassen een financiële inspanning vraagt.  Om deze last draaglijker te maken richten wij een spaaractie in.

SCHOOLJAAR  2022 - 2023

SNEEUWKLASSEN van dinsdag 17 januari 2023 t.e.m. woensdag 25 januari 2023

ZEEKLASSEN van dinsdag 2 mei 2023 t.e.m. vrijdag 5 mei 2023

BOSKLASSEN van dinsdag 30 mei 2023 t.e.m. vrijdag 2 juni 2023