Sint-Antoniusschool Liedekerke

Kleuter- en lagere school

Schoolreglement

Ons schoolteam van directie en leerkrachten zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.

Wij zullen ons ten volle inzetten voor de opvoeding van uw kind, zodat het zich in onze school thuis kan voelen.

Wij bieden een christelijk ge├»nspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk Nederlandstalig onderwijs aan en hopen hierin goed te kunnen samenwerken.  Immers school en ouders behartigen samen de opvoeding van de kinderen.  Daarom maken we goede afspraken.  Vandaar dit schoolreglement.

Wij vragen u beste ouders hieraan de nodige aandacht te schenken en het samen met uw kind door te nemen en te bespreken.

Wij hopen dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven.

Bij vragen en problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken. Hiervoor kunt u steeds terecht bij directie en leerkrachten.

 

Wenst u het schoolreglement digitaal te ontvangen? 
Stuur een mailtje naar directie@sint-antoniusschool.be

Document ondertekening goedkeuring opvoedingsproject en schoolreglement + toestemming privacy

 

 

 

Nuttige info > Schoolreglement