Sint-Antoniusschool Liedekerke

Kleuter- en lagere school

Turnlessen

Turnlessen in de kleuterschool

De kleuters krijgen 2 maal per week kleutergymnastiek . De turnlessen vinden plaats op de speelzolder. Tijdens warme dagen sporten wij wel eens buiten. Jullie hoeven hier niets speciaal voor aan te kopen.
Wij vragen enkel om uw kind op deze dag gemakkelijke kledij aan te doen zoals: geen spannende broek liefst met elastiek, schoentjes met velcrosluiting. Tijdens de wintermaanden graag een T-shirt onder de pull.

Infobriefjes aan ouders  ⇒  peuterklas  -   1ste kleuterklas  -  2de kleuterklas 3de kleuterklas

Turnlessen in de lagere school

In de turnlessen dragen de leerlingen van de lagere school een T-shirt met het logo van de school (die kan aangekocht worden bij de turnleerkracht) samen met een zwart turnbroekje en witte turnpantoffels. Gekleurde turnbroeken zijn niet toegelaten. Voorzie in de kledij een naametiket. In beide turnpantoffels is de naam voluit geschreven.

Lichamelijke opvoeding is een verplicht vak voor onze leerlingen. Wie hier niet aan deelneemt, legt een schriftelijke verklaring van ouders (één dag) of geneesheer (meerdere dagen) voor.

Tijdens de turnlessen worden er geen juwelen gedragen.

De turnlessen worden meegedeeld in de schoolagenda en gaan door in de turnzaal of bij goed weer in openlucht.

Kalender > Turnlessen