Sint-Antoniusschool Liedekerke

Kleuter- en lagere school

Turnlessen

Turnlessen in de kleuterschool

De kleuters krijgen 2 maal per week kleutergymnastiek . Wij vragen op deze momenten uw kind gemakkelijke kledij en schoenen aan te doen.

Infobriefjes aan ouders  ⇒  peuterklas  -   1ste kleuterklas  -  2de kleuterklas 3de kleuterklas

Turnlessen in de lagere school

In de turnlessen dragen de leerlingen van de lagere school een T-shirt met het logo van de school (die kan aangekocht worden bij de turnleerkracht) samen met een zwart turnbroekje en witte turnpantoffels. Gekleurde turnbroeken zijn niet toegelaten. Voorzie in de kledij een naametiket. In beide turnpantoffels is de naam voluit geschreven.

Lichamelijke opvoeding is een verplicht vak voor onze leerlingen. Wie hier niet aan deelneemt, legt een schriftelijke verklaring van ouders (één dag) of geneesheer (meerdere dagen) voor.

Tijdens de turnlessen worden er geen juwelen gedragen.

De turnlessen worden meegedeeld in de schoolagenda en gaan door in de turnzaal of bij goed weer in openlucht.

Kalender > Turnlessen